Agency Contract

Diary ni Gracia OFW Advocacy / Case in Kuwait for February 2015  (Agency Contract)

Post about OFW advocacy or case in Kuwait for our fellow Filipinos who are in need of direct assistance , job offering,  aid, crisis response, or any other kind of support by Diary Ni Gracia.

Date: February 10, 2015

Case in Kuwait Number 2: Agency Contract

Kabayan Rosemarie: Hello Kabayan, Pwede po ba mag apply kahit dito ako ngayon sa agency. Ginastusan po nila ako para sa kadama eh.

Kabayan in Kuwait: Magsabi ka sa kanila, Kabayan.

Kabayan Rosemarie: Hindi po ba pwede kayo na kumuha sa akin dito sa agency hulug hulugan ko nalang po pag nakapasok ako diyan sa inyo?

Kabayan in Kuwait: Naka contrata po kayo Kabayan, dapat tapusin po.

End of Conversation

Agency Contract
Conversation with Kabayan Rosemarie

Peace and love to you.


Gracia Amor