Category Archives: Arts and Literature

Global Filipino Blogger

Global Filipino Blogger Leaving the country and detachment from families are no longer strong reasons for Filipinos not to live and work overseas. With the good working opportunities in other lands, many Filipinos are now motivated to secure a handsome job abroad. With this means, they can help their families in the Philippines though there…

100 Tula para kay Pangulong Duterte

100 Tula para kay Pangulong Duterte   Kung isa ka sa kaniyang naging taga-hanga sa kaniyang naging pamamalakad sa ating bansa o dika’y naging isang kritiko nito, maging na ring isang indibidwal lang na naninirahan sa bansang Pilipinas, narito ang iba’t ibang tulang pumapatungkol sa ating Pangulo ng bansang Pilipinas na siyang mabubukas sayo upang…

My Diary

My Diary is a plain journal I bought from the PNA office when I renewed my membership ID, It was very handy and the inner print was not that complicated. Though try as I may to write religiously on it, I am forgetful so there are specks of blanks. I usually put stickers on them…

AMA (Para sa Tatay)

HALIGI Panalangin para sa Tatay Kung ganap ka nang isang haligi ng tahanan, may asawa ng haligi ng tahanan, anak ng haligi ng tahanan at kung bago pa lang magiging haligi ng tahanan, narito ang iba’t ibang tulang pumapatungkol bilang pagiging isang haligi ng tahanan na siyang mabubukas sayo upang makita at malaman ang mga…

ANAK (Panalangin pa sa Anak)

BINHI Panalangin pa sa Anak Kung ganap ka nang isang haligi ng tahanan, isang ilaw ng tahanan, isang anak na kung saan mayroon nang kakayahang makabasa at maka-unawa, narito ang iba’t ibang tulang pumapatungkol bilang pagiging isang anak sa bawat tahanan na siyang mabubukas sayo upang makita at malaman ang mga karanasan, responsibilidad, pagmamahal at…

GURO (Patnubay)

Patnubay para sa ating mga Guro   Kung ganap ka nang isang guro, nagbabalak na maging guro, o di kaya’y mayroong magulang na isang guro, kakilala na isang guro, narito ang iba’t ibang tulang pumapatungkol sa ating mga kaguruan sa poob at maging na rin sa labas ng kanilang silid aralan na siyang mabubukas sayo…

ISKO (Para kay Isko)

ISKO Kilalang laki sa hirap at sa kalawakang maynila, ngunit nangarap at magpursigi sa kaniyang buhay upang makabangon at maka-ahon na sa kahirapan ng kanilang pamumuhay. Kilala ring maka-masa, dahil sa pagiging malapit nito sa mga tao na siyang araw-araw niyang nakakasalamuha. Kaya’t hindi na lang din nakapagtatakang nanalo bilang isang alkalde sa syudad ng…

KASAL (Para sa ikakasal at mag-asawa)

PULOT GATA Para sa ikakasal at mag-asawa   Kung isa ka na sa sitwasiyong nasa buhay may-asawa o bago pa lang binabalak na pumasok sa pag-aasawa at magpakasal, narito ang iba’t ibang tulang pumapatungkol sa mundo ng buhay may-asawa at sa mga binabalak pa lang ito  na siyang mabubukas sayo upang makita at malaman ang…

NANAY (Panalangin para sa Nanay)

Pintig Panalangin pa sa Nanay   Kung ganap ka nang isang ilaw ng tahanan, may asawa ng ilaw ng tahanan, anak ng ilaw ng tahanan at kung bago pa lang magiging ilaw ng tahanan, narito ang iba’t ibang tulang pumapatungkol bilang pagiging isang ilaw ng tahanan na siyang mabubukas sayo upang makita at malaman ang…

error: Content is protected !!