HALIGI

Panalangin para sa Tatay

AMA (Para sa Tatay)

HALIGI

Panalangin para sa Tatay

Kung ganap ka nang isang haligi ng tahanan, may asawa ng haligi ng tahanan, anak ng haligi ng tahanan at kung bago pa lang magiging haligi ng tahanan, narito ang iba’t ibang tulang pumapatungkol bilang pagiging isang haligi ng tahanan na siyang mabubukas sayo upang makita at malaman ang mga karanasan, responsibilidad, pagmamahal at kung anu-ano pang kaugaliang dapat taglayin ng isang pagiging Ama sa isang pamilya sa pamamagitan ng mga tulang inyong mababasa.

Dito, mauunawaan ng bawat indibidwal na makababasa na kahit lamang sa pamamagitan ng mga tulang ito ay maipapahatid ang bawat mensaheng naglalaman ng mga karanasan gayundin ang mga paghahanda, pagkakaroon ng responsibilidad at marami pang ibang gampanin bilang isang pagiging Ama tungo sa matatag, matiwasay at masayang pamilya.

Sa panahon natin ngayon, mahalaga at mayroon talagang malaking tulong ang mga ganitong uri ng likha bilang dagdag na materyales sa pangangailangan ng karamihan bilang magsilbing kaalaman at pagpapakita ng realidad ng buhay lalo’t higit ang pagmulat ng mga tulang ito sa malinaw at taos pusong mga mensahe nagtataglay ng pagiging malakas, matibay at syempre, ang pagmamahal mayroon ang ating mga Ama o silang bahagi ng bawat tahanan.

BUY NOW AT diarynigracia: AMA

 

MUST-READ AND SHARE!

2023 Your Practical Wedding Guide

Investments and Finance Ultimate Guide

Your Ultimate Access to Kuwait Directories in this COVID-19 Crisis

Poetry Books: Anthology

Global Filipino Blogger

A Devotional Journal: Thankful from Within

A Devotional Journal: Faith Can Move Mountains

A Devotional Journal: Healing with Hope as Life Goes On

If you like reading this, please like and share my page, DIARYNIGRACIA PAGE. Questions, suggestions, send me at diarynigracia@gmail.com

You may also follow my Instagram account featuring microliterature #microlit. For more of my artworks, visit DIARYNIGRACIA INSTAGRAM

Peace and love to you.


Gracia Amor
error: Content is protected !!