Tag Archives: passport

Passport – OFW Ako, Ikinararangal ko

PASSPORT OFW ako, ikinararangal ko.   Kung ganap ka nang isang Pilipinong manggagawa sa labas ng bansa, o di kaya’ bago pa lang na binbalak na piliing makapagtrabaho sa ibang bansa, mayroong ka-pamilya na isang Pilipinong manggagawa sa labas ng bansa, narito ang iba’t ibang tulang pumapatungkol bilang pagiging isang OFW na siyang mabubukas sayo…

Step-by-Step Guide on How to Register for the Vaccination in Kuwait | Diary ni Gracia

Guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long.   Psalms 25:5     In line with the response of the Kuwait Government to the COVID-19 pandemic, the Ministry of Health (MOH) has launched an online registration service for COVID-19 vaccination in…

error: Content is protected !!