Tag Archives: Nanay

NANAY (Panalangin para sa Nanay)

Pintig Panalangin pa sa Nanay   Kung ganap ka nang isang ilaw ng tahanan, may asawa ng ilaw ng tahanan, anak ng ilaw ng tahanan at kung bago pa lang magiging ilaw ng tahanan, narito ang iba’t ibang tulang pumapatungkol bilang pagiging isang ilaw ng tahanan na siyang mabubukas sayo upang makita at malaman ang…

error: Content is protected !!