Patnubay para sa ating mga Guro   Kung ganap ka nang isang guro, nagbabalak" />

GURO (Patnubay)

Patnubay para sa ating mga Guro

 

Kung ganap ka nang isang guro, nagbabalak na maging guro, o di kaya’y mayroong magulang na isang guro, kakilala na isang guro, narito ang iba’t ibang tulang pumapatungkol sa ating mga kaguruan sa poob at maging na rin sa labas ng kanilang silid aralan na siyang mabubukas sayo upang makita at malaman ang mga karanasan, responsibilidad, pagmamahal at kung anu-ano pang kaugaliang dapat taglayin ng isang pagiging guro sa pamamagitan ng mga tulang inyong mababasa.

Dito, mauunawaan ng bawat indibidwal na makababasa na kahit lamang sa pamamagitan ng mga tulang ito ay maipapahatid ang bawat mensaheng naglalaman ng mga karanasan gayundin ang mga paghahanda, pagkakaroon ng responsibilidad at marami pang ibang gampanin bilang isang pagiging guro tungo sa maayos at epektibong pagtuturo sa loob at maging na rin sa labas ng silid aralan. 

Sa panahon natin ngayon, mahalaga at mayroon talagang malaking tulong ang mga ganitong uri ng likha bilang dagdag na materyales sa pangangailangan ng karamihan bilang magsilbing kaalaman at pagpapakita ng realidad ng buhay lalo’t higit ang pagmulat ng mga tulang ito sa malinaw at taos pusong mga mensahe nagtataglay ng pagiging masipag, dedikado at ang  pagmamahal mayroon ang ating mga kaguruan sa kanilang mga estudyante at bilang isang indibidwal na rin sa kanilang mga sariling pamilya.

BUY NOW AT diarynigracia: GURO

 

MUST-READ AND SHARE!

2023 Your Practical Wedding Guide

Investments and Finance Ultimate Guide

Your Ultimate Access to Kuwait Directories in this COVID-19 Crisis

Poetry Books: Anthology

Global Filipino Blogger

A Devotional Journal: Thankful from Within

A Devotional Journal: Faith Can Move Mountains

A Devotional Journal: Healing with Hope as Life Goes On

If you like reading this, please like and share my page, DIARYNIGRACIA PAGE. Questions, suggestions, send me at diarynigracia@gmail.com

You may also follow my Instagram account featuring microliterature #microlit. For more of my artworks, visit DIARYNIGRACIA INSTAGRAM

Peace and love to you.


Gracia Amor
Hard to convert Money into different currencies? We got you!
You can convert your Money into different currencies by selecting country below. Enjoy!

Keep in touch and please subscribe!

Free Download Now
DNG Devotional Book - Grateful Heart
Download now
error: Content is protected !!